วิธีการสั่งซื้อ ทั้งทาง E-mail และทางโทรศัพท์

 

การสั่งซื้อและการชำระเงิน

 

1. เมื่อตกลงซื้อขายแล้วจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้า

 

2. การส่งสินค้า ถ้าเป็นไม้แปรรูปที่ไม่อบ จะส่งสินค้าให้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับใบสั่งซื้อ ถ้าผู้ซื้อต้องการให้อบไม้ด้วย ผู้ซื้อจะได้รับสินค้าภายในไม่เกิน 45 วัน

 

3. ไม้ส่วนหนึ่งเป็นไม้จากในประเทศและนอกจากนี้ยัง

                                                       มีไม้นำเข้าจากต่างประเทศ แล้วนำมาทำการอบ

                                                       ในโรงอบไม้ในกรุงเทพฯ

 

                                                       4.จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง

 

                                                       5. ค่าอบไม้ 40 .- บาท ต่อลบ. ฟุต

 

                                                       6. ราคาที่เสนอยังไม่ได้รวม ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม