ไม้

การใช้ประโยชน์จากไม้ประดู่

ไม้ประดู่เป็นไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Pterocarpus macrocarpus Kurz. โดยไม้ประดู่ที่โตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 20 เมตร และมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.3-2.1 เมตร โดยเนื้อไม้จะมีสีน้ำตาลอ่อนอมเหลือง โดยไม้ประดู่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น การนำไปใช้ในงานก่อสร้าง การทำเฟอร์นิเจอร์ การทำพื้นไม้ปาร์เก้ การทำไม้ประสาน แผ่นไม้ชุบซีเมนต์ นอกจากนี้แล้วเปลือกไม้ประดู่สามารถนำไปใช้ย้อมผ้าตามภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อีกด้วย ขอยกตัวอย่าง การใช้ประโยชน์จากไม้ประดู่ คือ พื้นปาร์เก้ไม้ประดู่ ที่มีหลายขนาด เช่น

 

- พื้นปาร์เก้ไม้ประดู่ขนาด 1″ x 4″(6″) x 0.75 เมตร
- พื้นปาร์เก้ไม้ประดู่ขนาด 1″ x 4″(6″) x 0.90 เมตร
- พื้นปาร์เก้ไม้ประดู่ขนาด 1″ x 4″(6″) x 1 เมตร
- พื้นปาร์เก้ไม้ประดู่ขนาด 1″ x 4″(6″) x 1.2 เมตร
- พื้นปาร์เก้ไม้ประดู่ขนาด 1″ x 4″(6″) x 1.5 เมตร
- พื้นปาร์เก้ไม้ประดู่ขนาด 1″ x 4″(6″) x 2 เมตร

โดยการขายพื้นไม้ประดู่ก็มีการขายอยู่ทั่วไป โดยราคาขายของพื้นไม้ประดู่จะมีราคาที่สามารถซื้อได้ ไม่มีราคาแพงมากนักอย่างพื้นไม้สัก เป็นต้น