วิธีคำนวณปริมาณไม้

 

การคำนวณปริมาณไม้ ที่นิยมมี 2 วิธี

 

วิธีที่ 1 คำนวณเป็นคิวบิกฟุต

 

ความหนา ( นิ้ว ) x ความกว้าง ( นิ้ว ) x ความยาว ( เมตร ) x 0.0228 = คิวบิกฟุต

 

ตัวอย่างเช่นไม้ขนาดหนา1.5 นิ้ว กว้าง 6 นิ้ว

                                                       ยาว 4.0 เมตร =1.5 x 6 x 4.0x0.0228

                                                                            =0.821 คิวบิกฟุต

 

                                                       วิธีที่ 2 บอกพื้นที่ให้ และต้องการหาจำนวนไม้เป็นเมตร

 

                                                       ตัวอย่างเช่น ห้องขนาด 3 x 2 เมตร ต้องการใช้ไม้หน้า 

                                                       กว้าง 8 นิ้ว ปูพื้นจะต้องการไม้ทั้งหมดกี่เมตร

 

                                                       วิธีคิด ขนาดห้องกว้าง 2 เมตร เท่ากับ 200 ซม. ไม้ 

                                                       กว้าง  8 นิ้ว เท่ากับ 20.3 ซมเมื่อปูครบความกว้างต้องใช้

                                                      ไม้ 10 แผ่น ขนาดความยาวไม้ แต่ละแผ่น 3 เมตร ดังนั้น

                                                      ใช้ไม้ทั้งหมด 30 เมตร