โรงไม้

โรงไม้ของบ้านแพนศรีวารีค้า

 

บ้านแพนศรีวารีค้า นำเข้าไม้เอง มีโรงเลื่อยและแปรรูปไม้เอง ทำให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพ เกรด A ตรงตามความต้องการของลูกค้าทุกแผ่น และการที่เรานำเข้าไม้เองและแปรรูปเองทำให้บ้านแพนศรีวารีค้าไม้ ขายไม้ได้ในราคาประหยัด เป็นกันเองและพูดคุยกันเรื่องราคาได้